... Obory / Výtvarný obor

 

Fotogalerie prací studentů výtvarného oboru ZDE.

 

Cílem výtvarného oboru je u dětí i starších studentů probudit zájem o umění, výtvarné činnosti a estetiku. Přístup ke studentům výtvarného oboru je velice přátelský a výuka probíhá v neustálém dialogu mezi učitelkou a jejími studenty. Žáci tak získávají důvěru i jistotu, což je jedna ze základních podmínek příjemného a tvůrčího prostředí.
Citlivý přístup k žákům se opírá o artefiletické principy ve výtvarné výchově, více se můžete dozvědět na www.artefiletika.cz Základním kamenem je vytvoření zážitku, který děti zpracovávají do svých děl, podpora tvořivosti
a v neposlední řadě je pro nás důležitý reflektivní dialog. Některé metody jsou využívány z oboru arteterapie, především ke zvýšení sebevědomí,
úcty k sobě i ostatním a také k toleranci k ostatním. Více na www.arteterapie.cz. Těchto metod je však užíváno méně a velmi citlivě. Častokrát se jedná také o různé hry na pozornost, uvolnění a otevření se.
U starších studentů se snažíme rozšiřovat jejich znalosti o složitější výtvarné techniky, dějiny umění a teorii umění. Naši žáci se také každoročně zapojují do různých výtvarných soutěží. U výjimečně talentovaných žáků se jim dostává speciální průpravy pro další studia ve výtvarném zaměření.
Taktéž na požádání mohou naši žáci dostávat i v písemné formě základy dějin umění, což je potřebné pro jejich přijetí na střední umělecké školy
a také ke všeobecnému přehledu. Výtvarný obor vychovává sebevědomé
a cílevědomé studenty, kteří se věnují po skončení studia na naší ZUŠ humanitním a uměleckým oborům. V budoucnu máme v plánu řady našich žáků výtvarníků rozšiřovat. I tímto zveme všechny váhající zájemce na jednu zkušební hodinu zdarma, kde je nutno přihlásit se předem.

Přípravné studium pro děti 5 -7 leté

Cílem přípravné výtvarné výchovy je hravou formou podchytit a rozvíjet výtvarné schopnosti dítěte. Zpravidla základní výtvarné techniky jako malba a kresba.

I. stupeň základního studia

Přípravné studium II. stupně

Program akcí - Aktuality - O škole - Obory - Naše cíle - Naše úspěchy - Fotogalerie - Povinné údaje - SRPŠ - Kontakt - Úvodní stránka