... O škole / Úplata za vzdělání

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok na jedno pololetí:

Platbu je možné uhradit složenkou, nebo převodem na účet školy
č.: 14938761/0100. Prosím, dodržujte variabilní symbol vypsaný
na složence, kterou žák obdrží prostřednictvím třídního učitele, aby bylo možné správně identifikovat platbu. Při platbě převodem je variab. symbol možné zjistit dotazem u referentky školy na č. 596 131 089. Úplata není školným, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenu úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou o ZUŠ ukončeno studium.

Úplata za vzdělávání je splatná do 15. 9. a 15. 2. běžného školního roku.

Program akcí - Aktuality - O škole - Obory - Naše cíle - Naše úspěchy - Fotogalerie - Povinné údaje - SRPŠ - Kontakt - Úvodní stránka