... Povinně zveřejňované údaje
/ Školní vzdělávací program

Co je to Rámcový vzdělávací program pro ZUŠ (RVP)

  1. RVP představují 1. stupeň dvoustupňového vzdělávacího kurikula v ČR a vyjadřují státní standard.
  2. Druhým stupněm kurikula jsou vlastní kurikulární dokumenty každé školy, tzn. školní vzdělávací programy (ŠVP).
    ŠVP posilují autonomii samotných škol, měly by zohledňovat konkrétní podmínky a zaměření každé školy a rozpracovávají RVP do vlastního učebního plánu a učebních osnov.

Co přinášejí školní vzdělávací programy?


Náš školní vzdělávací program je k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Program akcí - Aktuality - O škole - Obory - Naše cíle - Naše úspěchy - Fotogalerie - Povinné údaje - SRPŠ - Kontakt - Úvodní stránka