... Nabídka výuky - Obory

Nabízené obory:

V naší škole je možné si ke studiu za úplatu zapůjčit v omezeném množství tyto vybrané hudební nástroje:
housle, violoncello, akordeon, trubka, lesní roh, klarinet, příčná flétna, kytara a saxofon. Počty jednotlivých hudebních nástrojů pro zapůjčení Vám rádi sdělíme při osobní návštěvě.

Zaujala Vás naše vzdělávací nabídka? Poté neváhejte a přihlaste se k studiu na naší škole.
projekty

Projekty

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže. Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory). Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.
Program akcí - Aktuality - O škole - Obory - Naše cíle - Naše úspěchy - Fotogalerie - Povinné údaje - SRPŠ - Kontakt - Úvodní stránka